ABA banner

Dadansoddi Ymddygiad

Amdanom Ni

Mae dadansoddi ymddygiad yn ddull therapiwtig, ac mae cyfoeth o dystiolaeth wyddonol yn dangos ei fod yn effeithiol wrth drin yr heriau ymddygiadol sy’n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad. Mae dadansoddwyr ymddygiad yn canolbwyntio ar ddeall y modd y mae rhyngweithio â’r amgylchedd yn dylanwadu ar ymddygiad rhywun. Maen nhw hefyd yn dyfeisio ymyriadau effeithiol i helpu pobl ddysgu ymddygiadau priodol ac i gynyddu’u llwyddiant ar draws ystod o feysydd yn eu bywydau. Gall dadansoddwyr ymddygiad hefyd hyfforddi a chefnogi rhieni, athrawon a darparwyr gwasanaeth i weithredu arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth, er mwyn gwella ymddygiad heriol.